MVP

 

Samenwerking als katalysator van groei

Onderhoudswerkzaamheden in de procesindustrie worden meer en meer uitbesteed of uitgevoerd in combinatie met een vaste groep van gespecialiseerde onderhoudsbedrijven. In de loop der tijd hebben meer en meer dienstverleners zich zo goed als permanent gevestigd op de grote chemische en petrochemische complexen van hun klanten.

Op het terrein van Dow Benelux in Terneuzen zijn elke dag ongeveer 25 onderhoudsbedrijven actief. Velen van hen hebben hun eigen kantoren, werkplaatsen, transportvoertuigen en ondersteunende faciliteiten. De onderhoudsparken zijn geleidelijk meegegroeid met de plaatselijke fabrieken en bestaan meestal uit tijdelijke gebouwen.

 

Problemen

Zoals de situatie nu is, is het niet meer mogelijk enkele bedrijven te vragen zo nu en dan onderhoudswerkzaamheden te verrichten. Het is zelfs zo dat de meest uiteenlopende bedrijven met (semi-)permanente vestigingen op het terrein en honderden werknemers in dienst worden ingeschakeld voor het onderhoudswerk aan de verwerkingsinstallaties op het complex.
Deze typische werkwijze van onderhoudsbedrijven ter plekke voor de procesindustrie heeft te lijden onder de volgende problemen:

  • beperkte kennisdeling en -ontwikkeling;
  • geringe mogelijkheden voor opleiding en training gericht op specifieke werkzaamheden;
  • weinig bereidheid te investeren in faciliteiten voor onderhoudsbedrijven ter plekke;
  • beperkte groei, werken voor derden is niet mogelijk vanaf een onderhoudspark ter plekke;
  • de bestaande structuur biedt een beperkt beeld aan werknemers en verslechtert de motivatie onder werknemers.

 

Businessplan

Daarom is er een projectplan ontwikkeld om te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een Maintenance Valuepark te realiseren, waar onderhoudsfirma’s, onder meer op het gebied van onderwijs en training, samen kunnen werken om deze problemen op te lossen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een businessplan voor ontwikkeling van het Maintenance Valuepark. Onder leiding van consultancybureau Minase uit Tilburg werken meer dan twintig onderhoudsbedrijven, de regionale procesindustrie, opleidingsinstituten, ondernemingen, de regionale overheid en Economische Impuls Zeeland samen om dit plan te realiseren. Het doel is dit uiteindelijke businessplan tegen het einde van 2008 of aan het begin van 2009 af te hebben, waarna zo snel mogelijk wordt begonnen met de uitvoering ervan. Om dit businessplan op te zetten heeft het ministerie van Economische Zaken een subsidie verleend in het kader van de beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta’.

 

Downloads

Infomap Maintenance Valuepark

 

Nieuwsbrief 2009 nr 4

Nieuwsbrief 2009 nr 3

Nieuwsbrief 2009 nr 2

Nieuwsbrief 2009 nr 1